Svaz tělesně postižených v ČR z.s. – Půjčovna kompenzačních pomůcek

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.
web: www.stp-louny.webnode.cz
umístění: Sekce A, 4.patro (modré)

Nabízíme odborné sociální poradenství, zapůjčení kompenzačních pomůcek, dopravu seniorů a zdravotně postižených.

Telefonické kontakty

Mocňáková: 732 184 297
Slavíčková: 608 609 633
Bc. Kučerová: 774 734 057
Senior taxi: 739 464 541