Psychiatrie – terénní mobilní tým

telefon: 777 473 067, 775 475 121
e-mail: TMT@plpetrohrad.cz
web: www.plpetrohrad.cz
facebook: www.facebook.com/plpetrohrad

Terenní sestry: Mgr. Iva Frolík, Zdeňka Plzáková

TMT je mezičlánkem mezi primární ambulantní péčí a lůžkovou péčí. Jeho snahou je předcházet, popř.zkracovat délku hospitalizace, podpora dlouhodobě hospitalizovaných lidí s duševním onemocněním při návratu zpět do běžného života. Cílem péče je obnovení běžných sociálních rolí, znovunalezení naděje, zvyšování kompetencí a převzetí rozhodování a odpovědnosti za svůj život.

TMT za vámi přijede domů, a to jak v době, kdy se nebudete cítit dobře a budete potřebovat konzultaci s lékařem či pomoc s léky, tak i v době, kdy hledáte práci, bydlení, přátele, podporu další osoby nebo řešíte i jiné problémy. Poskytne dlouhodobou péči zahrnující psychiatrickou i sociální rehabilitaci a pomůže vám žít a fungovat ve vašem přirozeném prostředí. Všechna spolupráce bude směřovat k zotavení se z duševního onemocnění. Služby našeho týmu můžete využít, pokud se léčíte s duševním onemocněním, jste hospitalizováni v psychiatrické nemocnici nebo léčebně. Spolupracujeme s ostatními službami v regionu včetně vašeho ošetřujícího lékaře, službami v oblasti bydlení a zaměstnání.

Služby TMT jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Ordinační hodiny

Pondělí08:00 - 16:30
Úterý08:00 - 16:30
Středa08:00 - 16:30
Čtvrtek08:00 - 16:30
Pátek08:00 - 16:30